Απολυτίκιο
        Ἦχος δ’.

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον 
Ζωοδόχου Πηγής

    Ήχος α΄

 Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς ὤμοις ἐπάραντες, τοῦ Εὐαγγελίου προθύμως, πληρωταὶ ἀνεδείχθητε, Ἀπόστολε, ποιμένες, ἀθληταί, καὶ ὅσιοι ἐρήμου οἰκισταί, Μεσσηνίαν ἁγιάσαντες πολλαχῶς, ἐνθέοις ἀγωνίσμασιν. Ὅθεν ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, ἆθλα ὑμῶν γεραίροντες, πρέσβεις θερμοὺς πρὸς τὸν Θεόν, Ἅγιοι προβαλλόμεθα.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μεσσηνίας, τιμῶσα τούς Ἁγίους καί Ὁσίους οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τόν εὐλογημένο τόπο τῆς Μεσσηνιακῆς γῆς, ἀσκήθηκαν, ἐγκαταβίωσαν καί μαρτύρησαν σέ αὐτόν, ἐθέσπισε κατόπιν Εὐλογίας καί Ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως πανηγυρίζεται ἡ Σύναξις τῶν Μεσσηνίων Ἁγίων, κάθε χρόνο τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Καλαμάτας, μέ τήν πρέπουσα κατάνυξη, καί λαμπρότητα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

7:30 π.μ., Όρθρος & Θεία Λειτουργία (Θεία Κοινωνία για τους Ασθενείς)

6:00 μ.μ., Ακολουθία του Εσπερινού

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7:00 π.μ., Όρθρος & Θεία Λειτουργία (Διανομή των Βαΐων)

7:30μ.μ., Ακολουθία του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7:30π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (Θεία Κοινωνία για τους Ασθενείς)

7:30 μ.μ., Ακολουθία του Νυμφίου (Των 10 Παρθενών)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7:30 μ.μ., Ακολουθία του Νυμφίου (Τροπάριο Κασσιανής)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

7:30π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

4:00 μ.μ., Ιερόν Ευχέλαιο

7:30 μ.μ., Ακολουθία του Νιπτήρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7:00 π.μ., Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

7:00 μ.μ., Ακολουθία των Αγίων Παθών του Κύριου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 π.μ., Ακολουθία Μεγάλων Ωρών

3:00 μ.μ., Ακολουθία του Εσπερινού  Αποκαθηλώσεως

7:30μ.μ., Ακολουθία του Επιτάφιου

9:30μ.μ., Έξοδος Επιτάφιου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

7:30 π.μ., Θ. Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου (Πρώτη Ανάσταση)

11:00  μ.μ., Το Μεσονυκτικόν της Αναστάσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

12:00  π.μ., Η τελετή της Αναστάσεως

12:15 π.μ. έως 1:30π.μ., Ο Όρθρος και η  Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

6:00  μ.μ., Ο Εσπερινός της Αγάπης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

7:30 π.μ., Θεία  Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

7:30 π.μ., Θεία  Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγής).

 

Καθ᾿ όλον  τον μήνα Απρίλιο  θα τελείται

ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

 κατά τις Κυριακές και μεγάλες Εορτές στις 7:00 – 10:00 π.μ.

και κατά τις καθημερινές στις 7:00 – 9:00 π.μ..

Ο Εσπερινός στις 6:00 μ.μ.

Tον μήνα αυτόν θα τελεσθούν Θείες Λειτουργίες

και ιερές Ακολουθίες, έπειτα της εβδομάδος του Αγίου Πάσχα, ως εξής:

♦♦♦

Κυριακή 18-4-2015,  Κυριακή του Θωμά

Πέμπτη  23-4-2015  Αγίου Γεωργίου

Κυριακή 26-4-2015  Κυριακή των Μυροφόρων

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ     Α Ν Ε Σ Τ Η !!!

 

 Εκ του Ιερού Ναού

Βοηθήστε κι εσείς να χτιστεί το νέο σπίτι της Αγίας μας

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-46283548-1http://www.agiaaikaterinikalamata.gr/